Cuprins:

  1. DEFINITII
  2. OBLIGATIILE EASY RENT
  3. OBLIGATIILE CLIENTULUI
  4. DESFASURAREA CONTRACTULUI. PREDAREA, INLOCUIREA SI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI
  5. GARANTIA PENTRU DAUNE SI TAXE PENTRU REDUCEREA ACESTEIA
  6. EXCLUDERI DE LA ACOPERIREA REDUCERII GARANTIEI
  7. PLATA SERVICIILOR
  8. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNE
  9. PRELUNGIREA, INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
  10. DISPOZITII FINALE

LISTA DE COSTURI SI DAUNE

Termeni si conditii de inchiriere EASY RENT

Conditii generale: Clientul sau Locatarul are obligatia sa citeasca Contractul de Inchiriere si sa agreeze conditiile prevazute in acesta prin semnarea documentului. EASYRENT sau Locatorul isi aloca dreptul de a refuza o inchiriere sau o extindere a termenului de inchiriere.

1.DEFINITII

top

Contractul de inchiriere – documentul semnat atat de LOCATAR cat si de LOCATOR care include informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare si toate specificatiile din Anexele la Contract.

Autoturismul/autovehiculul – reprezinta vehiculul oferit spre inchiriere impreuna cu toate accesoriile sale.

Clientul sau Locatarul – persoana fizica sau juridica care inchiriaza autoturismul

Locatorul – Persoana juridica care ofera spre inchiriere autovehiculul

Carburantul – poate consta in benzina sau motorina, in functie de tipul autoturismului inchiriat.

Utilizator – persoana mentionata in Contract, care poate conduce autovehiculul inchiriat de Client.

Partener – persoana juridica care intermediaza inchirierea intre EASY RENT si Client

Collision Damage Waiver (CDW) Collision Damage Waiver (CDW) limiteaza raspunderea soferului in cazul in care masina este avariata, in functie de Termenii si conditiile contractului de inchiriere.
In loc de costul total, soferul este in general responsabil numai pentru o anumita parte, denumita ‘exces’.
Aceasta asigurare se aplica pentru toti soferii autorizati ai masinii inchiriate.

Asigurare de raspundere civila (TPL) Third-Party Liability (TPL) (asigurare raspundere civila) acopera raspunderea soferului pentru daune asupra oricaror vehicule, cu exceptia masinii inchiriare de el. De asemenea acopera leziunile suferite de terte persoane, indiferent ca au fost sau nu in masina inchiriata, in functie de Termenii si conditiile contractului de inchiriere.

Asigurare furt (TP) Theft Protection (TP) (protectie furt) limiteaza raspunderea soferului in cazul in care masina inchiriata este furata – sau daune suportate datorita furtului sau in incercarea de furt – la o suma numita „exces”, in functie de Termenii si conditiile contractului de inchiriere. Protectie furt nu acopera daune asupra bunurilor personale, acestea pot fi acoperite de politele de calatorie sau de bunuri ale persoanei respective.

SCDW/ SCDW+ – taxa pentru reducerea responsabilitatii in caz de dauna sau furt explicate pe larg la capitolul 4

2. OBLIGATIILE EASY RENT

top

2.1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul Contractului prin: livrarea autovehiculului, completarea si semnarea fisei de predare-restituire, inmanarea cheilor si a actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA) in original/copie.

2.2 Sa predea autovehiculul Clientului in buna stare de functionare si in acord cu normele tehnice ale fabricantului, pe baza Fisei de Predare-Restituire.

2.3. Sa asigure Clientului asistenta rutiera, pe teritoriul Romaniei, pe toata durata contractului, 24h/24, 7zile/7 in caz de accident sau pana mecanica.

2.4. Sa inlocuiasca autovehiculul (in limita disponibilitatii), in caz de avarie care nu poate fi remediata pe loc, daca dauna nu este din vina Clientului, intr-un interval de 48 ore, in functie de locatia in care s-a constatat defectiunea.

2.5. In cazul in care EASY RENT va fi in imposibilitatea de a inlocui Autovehiculul, acesta va restitui Clientului suma aferenta perioadei de inchiriere neutilizate in cazul in care dauna/pana nu este din vina Clientului.

2.6. EASY RENT nu va fi responsabil de costurile suportate de catre Client in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu exceptia cheltuielilor agreate in scris de EASY RENT pentru reparatii.

2.7. EASY RENT nu este responsabil de daunele provocate de autovehiculul inchiriat Clientului pe toata perioada de inchiriere. Toate taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei sunt exclusive in sarcina Clientului pentru toata perioada cat acesta este in posesia Autovehiculului inchiriat.

3. OBLIGATIILE CLIENTULUI

top

3.1. Sa aiba 19 de ani impliniti, sa fie posesorul unui permis de conducere national si/sau international valabil. Permis international este obligatoriu pentru acte emise in tari cu alta scriere decat in alfabetul Latin si pentru cele obtinute in tarile unde se volanul este pe dreapta, Ex.: UK, Australia, Japonia.). La semnarea Contractului, trebuie prezentate in original permisul de conducere impreuna cu un act de identitate si un card de credit. Utilizarea cardului de credit VISA/MASTER CARD/MAESTRO este obligatorie pentru blocarea depozitului.

Restrictii de varsta: Varsta minima de inchiriere este de 19 ani pentru clasele Economic, Compact, 24 de ani pentru celelalte clase. O taxa suplimentara de 10 € / zi pana la maxim 100 euro/inchiriere va fi incasata pentru soferii cu varste cuprinse intre 19-24 de ani sau peste 65 de ani. Soferii aditionali trebuie sa indeplineasca toate conditiile ca si titularul contractului in ceea ce privesc cerintele de varsta si de licenta. Taxa pentru soferii suplimentari este de € 15/inchiriere. Maxim 2 soferi suplimentari / vehicul sunt permisi si toti sunt supusi taxei de € 15/inchiriere, dar si restrictiilor de varsta.

3.2. Sa permita conducerea autovehiculului doar persoanelor mentionate in Contract.

3.3. Sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice. In caz contrar, EASY RENT va incasa partial sau integral depozitul minim (inclusiv in cazul taxei SCDW/SCDW+)

3.4. Sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra autovehiculului fara consimtamantul scris al EASY RENT.

3.5. Sa instiinteze EASY RENT, la solicitarea acestuia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul si sa permita examinarea autovehiculului de catre reprezentantii EASY RENT, in maxim 24 de ore de la solicitare.

3.6. Sa nu foloseasca autovehiculul pentru taximetrie, scoala de soferi, activitati de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, in scopul transportarii unor substante periculoase sau activitati ilegale, care pot deteriora starea Autovehiculului, precum si sa nu ii dea nicio alta destinatie, alta decat pentru transport de. In cazul in care autoturismul inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autoritati sau Client, in urma folosiri lui pentru obtinerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substante interzise, Clientul este raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului.

3.7. Animalele de companie (ex.: caini, pisici) pot fi transportate in autoturism numai in cutii (custi, genti) speciale, inchise pe durata calatoriei.

3.8. In afara daunelor cauzate de uzura naturala a vehiculului, Clientul va acoperi toate costurile aferente repararii daunelor cauzate vehiculului (indiferent de vinovat) pe perioada de inchiriere (de la data/ora livrarii la data/ora returnarii) si va acoperi pierderile suferite de Locator din pricina reparatiei vehiculului. Pierderile suferite de Locator din pricina perioadei de reparatie a vehiculului vor reprezenta costul uzual de inchiriere a vehiculului pana la finalizarea reparatiilor sau pana la agrearea unui acord si realizarea platii daunelor de catre Client. De asemenea, Clientul va suporta costurile administrative (lipsa documentelor) aferente daunelor.

3.9. Clientul va instiinta in cel mai scurt timp Locatorul cu privire la pierderea vehiculului, a daunelor aduse acestuia sau a problemelor aparute. Daca pot surveni daune sau probleme ulterioare, clientul nu trebuie sa mai utilizeze vehiculul decat cu permisiunea Locatorului.

3.10. Clientul se obliga sa ingrijeasca masina corespunzator, asigurindu-se ca aceasta este inchisa si securizata atunci cind nu este folosita, ca aceasta este protejata corespunzator impotriva unor posibile daune cauzate de conditiile meteorologice.

3.11. Clientul trebuie sa se asigure ca foloseste combustibilul conform constructiei Autovehiculului, sa verifice si sa mentina un nivel adecvat de ulei de motor, sa verifice si sa mentina presiunea corespunzatoare a rotilor, sa verifice nivelul lichidului de racire, in caz contrar va suporta toate daunele derivate din aceste situatii.

3.12. Clientul nu va incarca vehiculul peste masa agreata de producator sau/si de lege, nu va transporta un numar de pasageri ce depaseste numarul prevazut de producator si/sau legislatia in vigoare.

3.13. Clientul va asigura corespunzator toate bunurile transportate si nu va transporta substante periculoase, inflamabile sau toxice.

3.14. Clientul nu va folosi vehiculul pe drumuri restrictionate accesului auto public sau pe suprafete necorespunzatoare circulatiei auto/forestiere sau cu accesul interzis.

3.14. Clientul nu va folosi vehiculul pentru tractare sau ale activitati neagreate prin acest Contract, prin lege si prin productie.

3.15. Clientul nu va folosi sau conduce vehiculul in scopuri ilegale, nu va folosi sau conduce vehiculul sub influenta substantelor toxice, halucinogene ori contraindicate sofatului.

3.16. Clientul nu va vinde, sub-inchiria sau instraina vehiculul, nu-l va folosi pentru transport de personae.

3.17. Cu exceptia reparatiilor minore al caror cost este mai mic decit suma prevazuta la excess sau depozit in acordul de incheiere, Locatarul nu are voie sa repare sau sa permita reparatia vehiculului fara instiintarea si acordul locatorului. Reparatiile minore mentionate trebuie rezolvate de un mecanic autorizat si agreat de Lacator.

3.18. Clientul se obliga sa acopere costurile datorate de amenzi sau contraventii/infractiuni primite ca urmare a folosirii vehiculului in afara conditiilor prevazute de lege si de acest Contract.

3.19. Clientul nu va permite nimanui sa conduca vehiculul, incluzandu-se si pe sine, in urmatoarele conditii:

– unei persoane care nu poseda permis de conducere valabil, care nu are permisul de conducere asupra sa, nu are varsta minima 21 ani, permis obtinut cu mai putin de un an in urma;

– unei persoane aflata sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor, sau a unor medicamente sau substante legale sau ilegale ce pot afecta temporar capacitatea de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

In cazul producerii unor evenimente nerespectand conditiile mai sus mentionate clientul este responsabil integral pentru toate costurile produse de aceste evenimente, indiferent de asigurarile pentru care a optat.

3.20. Sa nu paraseasca cu Autovehiculul teritoriul Romaniei fara acordul scris al EASY RENT. Pentru obtinerea documentelor necesare trecerii frontierei se va aplica o taxa de 50€

3.21. Sa utilizeze Autovehiculul inchiriat in conformitate cu recomandarile fabricantului si cu indicatiile EASY RENT.

3.22. Pentru nerespectarea prevederilor privind OBLIGATIILE CLIENTULUI prevazute la Capitolul 3– EASY RENT isi rezerva dreptul de a incasa integral depozitul de garantie (inclusiv in cazul taxelor SCDW/SCDW+) si de a anula unilateral rezervarea fara restituire sumelor incasate si neutilizate.

4. DESFASURAREA CONTRACTULUI. PREDAREA, INLOCUIREA SI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI

top

4.1. Predarea si restituirea autovehiculului se vor face la locul, data si ora solicitate de Client si agreate si mentionate in formularul de rezervare si Contract. La predarea autovehiculului se va semana Fisa de predare-restituire atat de catre client ca si de catre Locator in 3(trei) exemplare. Un exemplar ramane la Locator si 2(doua) la Client. La restituire se vor semna atat de catre client cat si de catre Locator cele doua Fise de predare-restituire ramase la client si fiecare dintre parti va pastra una dintre Fise. Restituirea este efectiva in momentul semnarii Fisei de predare-restituire de catre EASY RENT si Client.

4.2. Restituirea autovehiculului in alt loc decat cel care a fost prevazut in Contract se face numai cu acordul EASY RENT, aceasta poate genera taxe suplimentare ce vor fi incasate de EASY RENT din valoarea depozitului de garantie.

4.3. Pentru autovehicule restituite in afara orelor de program (weekend si/sau nocturna) sau in conditii meteo care impiedica verificarea masinii se prelungeste responsabilitatea Clientului pentru eventuale avarii si respectiv deblocarea garantiilor pana la orele 12 din urmatoarea prima zi lucratoare.

4.4. Abandonarea de catre Client a autovehiculului, in alte conditii decat a fost preluat prin Fisa de predare-restituire, fara a preda cheia unui reprezentant EASY RENT si fara semnarea bilaterala a Fisei de predare-restituire va atrage raspunderea in limita garantiei aferenta fiecarei clase de masini.

4.5. Taxele de parcare pe timpul predarii-restituirii autovehiculului, in alta locatie decat cea stabilita conform Contractului, precum si parcarea pe toata perioada utilizarii masinii inchiriate de la EASY RENT revin in totalitate Clientului. Acesta va suporta alaturi de costul parcarii, toate taxele prevazute de legislatia in vigoare, atat pe teritoriul Romaniei cat si in alte state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie. In cazul neachitarii celor de mai sus, EASY RENT va achita amenzile rezultate din neindeplinirea obligatiilor de catre Client. EASY RENT va factura catre client valoarea efectiva a amenzii plus o taxa administrativa de 50 €/amenda.

4.6. Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul cu aceeasi cantitate de combustibil pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere. In caz contrar, in Clientul este de acord cu plata diferentei de combustibil la pretul de 1,5€/l si a unei taxe administrative de 50.00 € Nu se acorda credit pentru combustibilul in plus fata de cantitatea initiala furnizata de EASY RENT.

4.7. Alimentarea de catre Client a autovehiculului inchiriat, cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu in valoare de 50 Euro, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare. (inclusiv Clientilor ce au optat pentru SCDW / SCDW+).

4.8. Inchirierile in afara granitelor Romaniei necesita acordul scris al EASY RENT si se supun unor conditii speciale. Pentru obtinerea documentelor necesare tranzitului granitelor se va percepe o taxa de 50€.

4.9. Depozitul de garantie pentru iesirea din tara este de minim 1000 Euro si maxim 5000 Euro.

4.10. Daca returnarea vehiculului implica costuri suplimentare din partea Locatorului, Locatarul va suporta in intregime costurile rezultate.

4.11. Deplasarea in afara granitelor este permisa doar pe teritoriul Uniunii Europene si a Spatiului Economic European. In cazul in care se va incalca aceasta obligatie, in eventualitatea unei daune sau a unui furt, Clientul va fi responsabil cu toata valoarea masinii.

4.12. Locatarul este responsabil pentru autovehicul pana la predarea cheilor si semnarea Fisei de predare-restituire catre locator sau un reprezentant al acestuia. Daca clientul returneaza autovehiculul la sau langa locatia agreata atunci cand aceasta este inchisa, respectiv in afara orelor de program, atunci Clientul va fi responsabil pentru vehicul pana la deschiderea locatiei, respectiv pana cand cheile autovehiculului sunt predate in acord cu instructiunile Locatorului pentru locatia si momentul respective.

4.13. In caz de defectiuni si/sau evenimente rutiere, petrecute in afara granitelor tarii, Clientul are obligatia, conform contractului semnat la livrarea masinii, de a restitui masina in interiorul granitelor Romaniei suportand integral costurile.

4.14. Autoturismul este livrat curat si trebuie restituit in aceleasi conditii. In cazul in care masina necesita o curatare mai mult decat normal clientul este de accord sa plateasca o taxa administrative de 50€ plus costul curatarii. Costul curateniei va fi dovedit printr-o factura detaliata trimisa clientului cel tarziu 48h dupa restituirea masinii.

4.15. EASY RENT pune la dispozitia Clientului diverse accesorii: GPS, scaun copil, lanturi de zapada, router Wi-fi conform urmatoarelor tarife:

GPS 5€/zi, maxim 50 €• Scaun de copil, 3€/zi, maxim 30 €• Lanturi de zapada, 3€/zi, maxim 30€ • Router Wi-fi, 5 €/ zi

4.16. In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor, a actelor originale sau a accesoriilor auto, in cazul pierderii jetonului de parcare sau pierderii placutelor de inmatriculare de catre Client, EASY RENT va incasa de la acesta, contravaloarea obiectelor deteriorate/pierdute la pretul din factura de achizitie al fiecarui accesoriu, sau la valoarea amenzii pe care Clientul trebuie sa o achite, la care se adauga o taxa de administrare de 50€.

4.17. La restituirea autovehiculului are o perioada de gratie de 60 min peste ora limita conform contractului. In cazul in care acest termen este depasit si nu exista acordul scris al EASY RENT pentru intarzierea restituirii autovehiculului se vor percepe zilele suplimentare pana la reintrarea in posesia EASY RENT al autovehicului plus o taxa suplimentara de minim 100€.

4.18. EASY RENT nu poate fi tinut raspunzator pentru eventualele obiecte uitate in Autovehicul de catre Client si neidentificate la predarea autovehiculului.

4.19. Fumatul este strict interzis in toate autovehiculele. In caz de nerespectare, se va incasa o taxa de 100€.

4.20. Urmatoarele situatii sunt asimilate furtului autovehiculului savarsit de catre Client

a) depasirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 24 ore, in lipsa unei intelegeri intre parti privind prelungirea perioadei de inchiriere si plata contravalorii acestei prelungiri.

b) lipsa sesizarii Organelor de Politie in cazul disparitiei autovehiculului, lipsa confirmarii plangerii din partea Politiei si neprezentarea cheii originale / documentelor masinii.

5. GARANTIA PENTRU DAUNE SI TAXE PENTRU REDUCEREA ACESTEIA

top

5.1. Autovehiculul are incheiata polita de asigurare RCA, conform legii. Asigurarea persoanelor si abunurilor acestora din auto inchiriat sunt conforme cu Normele CSA privind RCA.

5.2. Clientul opteaza la semnarea Contractului pentru una dintre urmatoarele garantii si taxe pentru reducerea ei:

Collision Damage Waiver (CDW), Theft Protection (TP), incluse in tarif, Super Collision Damage Waiver (SCDW) sau Super Cover Plus (SCDW +)

5.2.1. Collision Damage Waiver (CDW) reprezinta o asigurare pentru avarii cu un exces (o fransiza) aceasta suma reprezenatnd responsabilitatea Clientului. Aceasta poate varia intre 500 Euro si 2000 Euro in functie de clasa autovehiculului, specificat in Contractul semnat de parti. Garantia obligatorie se depune la semnarea Contractului, va fi blocata de catre EASY RENT pe un card de credit si va fi restituita Clientului la returnarea autovehiculului (cu exceptia cazurilor prevazute la punctul 5.4.).

5.2.2. Theft protection (TP) reprezinta o protectie impotriva furtului care are rolul de a limita raspunderea conducatorului auto pentru costurile generate de furtul sau tentativa de furt a autovehiculului inchiriat, in limita garantiei aferente clasei stabilite in contractul de inchiriere. Protectia impotriva furtului nu acopera bunurile personale ale conducatorului auto, aceastea putand fi acoperite potrivit politicilor de calatorie.

5.2.3. Super Collision Damage Waiver (SCDW) reprezinta o taxa de reducere a garantiei mentionate la punctul 5.2.1, a carei tarif zilnic se regaseste in Contractul de Inchiriere. Prin plata taxei SCDW, responsabilitatea Clientului in caz de avarii si/sau furt pentru autoturismul inchiriat, se reduce de la valoarea Garantiei mentionata mai sus, la valoarea de 150.00 Euro pentru cl. A –V si 300.00 EUR pentru cl. P pentru acoperirea eventualelor costuri suplimentare, exceptiile fiind mentionate in Cap.5 al acestui Contract.

5.2.4. Super Cover Plus (SCDW+) reprezinta o taxa superioara de reducere a garantiei, care elimina in totalitate responsabilitatea Clientului in caz de accident si/sau furt.

5.3. In cazul in care unul dintre utilizatorii mentionati in Contract are varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani, sau peste 70 ani, se percepe garantie dubla. In acest caz, garantia nu va putea fi redusa prin achitarea taxei SCDW sau SCDW+.

5.4. In cazul optarii pentru CDW / SCDW Garantia (fransiza) pentru avarii se factureaza de catre EASY RENT Clientului in urmatoarele conditii:

a) daune (accidente) cauzate autovehiculului inchiriat, constatate de catre organele abilitate de Politie, ca fiind din vina Clientului sau cu autor necunoscut (include situatia in care autovehiculul este gasit lovit sau vandalizat in parcare).

b) furtul autovehiculului inchiriat

c) precum si in cazul oricarei alte excluderi din politele de asigurare si a tabelului de daune parte a termenilor si conditiilor.

6. EXCLUDERI DE LA ACOPERIREA REDUCERII GARANTIEI

top

Indiferent de taxa achitata pentru reducerea garantiei pentru care a optat Clientul, el devine responsabil si raspunde de repararea si plata daunelor colaterale in urmatoarele situatii:

nerespectarea obligatiilor prevazute in Cap 3 • combustibul lipsa, conform (Chpt 4.6)• pierderea actelor masini / cheie/ accesorii 100 € • deteriorarea habitaclului (murdarire excesiva, patarea scaunelor sau deteriorarea lor) • deteriorarea/ pierederea optionalelor oferite spre inchiriere (GPS, scaun copil etc) • avarierea partii inferioare a autovehiculului • alimentarea gresita a autovehiculului• deteriorarea jantelor sau a anvelopelor • deteriorarea partiala sau totala provocata ca urmare a fumatului in interiorul masinii si/sau in timpul aflarii acesteia in apropierea mediilor inflamabile

7. PLATA SERVICIILOR

top

7.1. Clientul plateste integral, la semnarea Contractului, inchirierea (masinii si a optionalelor pe care le inchiriaza), taxa pentru reducerea garantiei (daca a optat pentru una dintre variante) si eventualele taxe suplimentare stabilite prin procesul-verbal de Predare-restituire.

7.2. Plata inchirierii se poate face cu cardul de credit, de debit (Visa, MasterCard, Maestro) sau in numerar. Garantiile nu se pot achita deca cu car4

7.3. Tarifele nu includ: costurile carburantilor, taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere, amenzile primite pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si a legislatiei nationale in vigoare sau costuri rezultate in urma actiunilor Autoritatilor Locale vis-a-vis de Autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durata inchirierii. Plata integrala a acestor sume vor fi in sarcina Clientului.

7.5. Clientul trebuie sa achite totalul obligatiilor financiare ramase, conform Contractului, in momentul predarii autovehiculului, in baza documentului de plata emis de EASY RENT.

7.6. Orice suma neachitata de Client catre EASY RENT la finalul Contractului, poate fi incasata de EASY RENT de pe cardul Clientului, cu somatie prealabila in scris. Orice valoare incasata in lipsa Clientului, cu acordul acestuia prin semnarea conditiilor prezente, se finalizeaza cu transmiterea din partea EASY RENT a unui email continand chitantele corespunzatoare incasarii.

7.7. In cazul intarzierii platii, peste termenul stipulat in Contract, se percep penalitati in valoare de 1%, din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere.

7.8. In cazul renuntarii unilaterale la contract, din partea Clientului, inainte de perioada contractuala stabilita, nu se va restitui contravaloarea serviciilor neutilizate.

8. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNE

top

8.1. Clientul are obligatia de a anunta imediat EASY RENT telefonic sau email si de a raporta Organelor de Politie orice dauna descoperita la Autovehiculul inchiriat.

8.2. Daca dauna are autor necunoscut Clientul are obligatia de a obtine, inainte de restituirea masinii, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie

8.3. Daca accidentul s-a produs din vina Clientului acesta are obligatia ca pe langa Autorizatia de Reparatie sa prezinte odata cu predarea masinii si Procesul Verbal eliberat de Organele de Politie; de asemenea Clientul are obligatia de a da o Declaratie scrisa la sediul EASY RENT.

8.4. In cazul in care producerii unui incident in trafic, Clientul are obligatia de a completa Constatarea amiabila sau de a obtine de la Organele de Politie Autorizatia de Reparatie impreuna cu Procesul Verbal constatator si copia dupa asigurarea RCA a vinovatului, daca acesta este de acord; de asemenea Clientul are obligatia de a da o Declaratie scrisa la sediul EASY RENT.

8.5. In toate cazurile descrise anterior Clientul are obligatia de a verifica mentionarea tuturor daunelor constatate in Autorizatia de Reparatie.

8.6. In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.

8.7 In cazul producerii unei daune care are ca urmare retinerea garantiei si inlocuirea autovehiculului Clientul va plati garantiile pentru aceasta noua inchiriere inchiriere in conform conditiilor masinii noi puse la dispozitie.

9. PRELUNGIREA, INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

top

9.1. Termenii prelungirii, incetarii sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliti decat cu acordul EASY RENT.

9.2. Intentia Clientului de prelungire a Contractului se comunica catre EASY RENT, cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului. Tariful agreat se achita in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractul initial. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.

9.3. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere.

9.4. Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.

9.5. Contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara nici o alta formalitate prealabila, prezenta clauza fiind un pact comisoriu de grad patru in urmatoarele cazuri:

a) Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declansarea procedurii falimentului

b) Inceperea urmaririi penale impotriva Clientului, sau a reprezentantilor acestuia

c) Decesul Clientului sau pierderea capacitatii de exercitiu

d) Nerespectarea oricarei clauze agreata de parti prin incheierea prezentului Contract

9.6. In cazul in care reziliaza Contractul, EASY RENT instiinteaza Clientul telefonic sau prin posta electronica.

9.7. Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 12 ore de la momentul rezilierii.

10. DISPOZITII FINALE

top

10.1. Clientul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in Contract si nerespectate ca atare la termeni.

10.2. Orice litigiu care decurge din sau in legatura cu acest Acord va fi solutionat mai intai pe cale amiabila si doar in caz de esec, partile se vor adresa instantelor competente din Bucuresti.

10.3. Pentru orice disputa, prezentul Acord constituie o dovada.

10.4. Partile sunt de acord ca prezentul contract sa reprezinte TITLU EXECUTORIU pentru incasarea platilor restante, urmand apoi a se proceda la executarea silita, fara somatie.

LISTA DE COSTURI SI DAUNE

top

In cazul in care clientul returneaza masina cu daune sau componente/accesorii lipsa sau deteriorate incat se impune schimbarea lor, se aplica urmatoarele taxe, „conf. listei de costuri daune”:
– numere de inmatriculare – 100 euro
– cheie masina – 100 euro
– covorase interioare – 40 euro
– antena masina – 30 euro
– scrumiera – 10 euro
– acte masina – 100 euro
– capace roti – 100 euro(se plateste tot setul de 4 capace)
– roata rezerva – 200 euro
– trusa medicala – 50 euro
– extinctor – 50 euro
– kit schimbare roata rezerva – 100 euro
– scaun copil – 150 euro
– GPS – 150 euro
– huse bancheta si scaune – 200 euro
– aplica portbagaj – 150 euro
– oglinda retrovizoare – 50 euro
– oglinda exterioara – 150euro/bucata
– bara fata – 200 euro
– bara spate – 200 euro
– lanturi masina – 50 euro
– cutie bagaje – 200 euro
– casetofon/radio CD – 200 euro

Taxa pentru soferi suplimentari este de 15.00 EUR/utilizator. Prin inscrierea in Contract soferilor suplimentari acestia accepta faptul ca trebuie sa indeplineasca conditiile de inchiriere EASY RENT.

SUNT DE ACORD CU TERMENII SI CONDITIILE PREZENTATE MAI SUS.

top